خدمات

بهبود چاپ پذیری و رنگ پذیری سطوح

بسیاری از مواد شامل پلیمرها، سرامیک ها و شیشه دارای انرژی سطحی پایینی هستند و از این رو رنگ، چسب و پوشش بر آنها چسبندگی مناسبی ندارند.

پلاسما با ایجاد ساختارهای نانومتری، گروه های قطبی و عوامل فعال شیمیایی بر سطح رنگ پذیری و چاپ پذیری سطوح را افزایش می دهد. پلاسما راه حلی مؤثر، اقتصادی و زیست سازگار برای رفع مشکلات مربوط به رنگ پذیری و چاپ پذیری سطوح پیشنهاد می کند.
شرکت کاوش یاران فن پویا خدمات مربوط به پردازش سطوح برای افزایش رنگ پذیری، چاپ پذیری و چسبندگی پوشش ها را ارائه می دهد.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر و بیان مشخصات درخواست خود از طریق بخش تماس با ما اقدام بفرمایید.

This post is also available in: English