نمونه کار
جستجو
فروشگاه
Your address will show here 22095460 98+
محصولات

تخلیه سد دی الکتریک (DBD) روشی جدید و خلاقانه برای تولید پلاسمای غیر حرارتی است که اخیراً به طور گسترده ای درشاخه های مختلف علم و تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است.

0